24 maja wszystkie klasy pierwsze wyruszyły na wycieczkę do Rudy Sułowskiej na zajęcia
edukacyjne ,,Foto-safari w Ptasim Raju”.
Wycieczka melexem, wiodła malowniczą trasą przez rezerwat ptaków wodnych.
Zajęcia poprowadził przewodnik, który przedstawi historię “Stawów Milickich”, przybliżył
zagadnienia związane z gospodarką rybacką w Stawach Milickich.
Uczniowie mieli okazję poznać faunę i florę występującą w rezerwacie Ruda Sułowska.
Po zajęciach była okazja do zabawy na placu zabaw i odwiedzenia mini zoo.
W zwierzyńcu znajdowały się zwierzęta hodowlane takie jak: owce, kozy, osły, koniki
polskie, kucyki, kury, kaczki, gęsi i indyki.
Nasi uczniowie mieli również okazję zapoznać się tradycjami rybackimi w Muzeum, gdzie
prezentowane były dwie wystawy: SKANSEN – wystawa eksponatów, głównie narzędzi
i urządzeń związanych z gospodarką stawową. DOM RYBAKA – wystawa prezentująca
historię gospodarstwa rybackiego.