W tym roku Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony był pod hasłem “Znajomy język obcy.”
Po przywitaniu w j. angielskim i niemieckim przez nauczycieli j. obcych, przedstawiciel samorządu Maja Rybus przybliżyła uczniom historię i cele tego święta.
Zadaniem każdej z klas gimnazjalnych było wybranie po trzech reprezentantów do udziału w quizie o językach europejskich oraz zaprezentowanie stroju lub rekwizytów przydzielonych krajów europejskich. Ponadto uczniowie klas drugich przygotowali na lekcji j. angielskiego plakaty ilustrujące różne przysłowia oraz flagi wylosowanych państw. Jury w składzie: p. Grażyny Pleśniak, p. Natalii Cegleckiej – Okoń oraz reprezentanta samorządu szkolnego Bartka Rybczyńskiego oceniało przygotowane przez klasy na ten dzień zadania. W rywalizacji końcowej I miejsce zajęła klasa IIIa, II miejsce – klasa II c, a III – klasa IIb. Gratulujemy wiedzy oraz pięknie zaprezentowanych tradycyjnych strojów różnych krajów europejskich!
Europejski Dzień Języków Obcych nie mógł się obejść bez muzyki i piosenki w różnych językach. Do zabawy karaoke włączali się uczniowie wszystkich klas pod przewodnictwem p. Olgi Tumiłowicz – Pilinko.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy włączyli się aktywnie w przygotowanie EDJO. Pani Oldze Tumiłowicz – Pilinko za poprowadzenie spotkania na sali gimnastycznej oraz opiekę nad częścią artystyczną, p. Natalii Cegleckiej – Okoń za przygotowanie karty z punktacją oraz p. J. Madej za napisanie i realizację scenariusza oraz opracowanie quizu o językach europejskich.