Terminy zebrań rodziców

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-V w roku szkolnym 2021/2022

TerminGodz.Informacje
6 września 202117:00/18:00  Zebrania z rodzicami.
11 października 2021 16:00- 19:00  Konsultacje nauczycieli dla rodziców
15 listopada 202117:00/18:00  Zebrania z rodzicami – wywiadówka
13 grudnia 202116:00 – 19:00  Konsultacje nauczycieli dla rodziców.
24 stycznia 202217:00/18:00Zebrania z rodzicami.
14 marca 202216:00- 19:00Konsultacje nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
16 maja 202217:00/18:00Zebrania z rodzicami. Spotkanie podsumowujące rok szkolny.