Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

p. Maciej Kurpik – przewodniczący
p. Magdalena Wojteczek – zastępca przewodniczącego
p. Andżelika Kawałko – skarbnik
p. Katarzyna Ratajczak-Wielgomas – sekretarz

Z Radą Rodziców można kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny Librus.