W dniach 19-24 września we Wrocławiu odbył się już XVII Dolnośląski Festiwal Nauki zorganizowany przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest to napewno wyjątkowo okazja by wyjść ze szkolnych murów i ławek, i w trochę inny, a zarazem ciekawy sposób zdobywać wiedzę.
I tak 22 września uczniowie klas 2 korzystając z tej okazji odwiedzili Muzeum Anatomiczne, gdzie mogli przyjrzeć się temu, jak wygląda wnętrze człowieka. Zgromadzone w salach eksponaty – spreparowane zwłoki, płody z wadami rozwojowymi, szkielety i czaszki – wyglądały nieco makabrycznie, ale stanowiły najlepszą chyba lekcję biologii.
Zajęcia te są dowodem na to, że nauka może naprawdę być ciekawa.