18 grudnia 2014r. w naszej szkole miały miejsce warsztaty w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour. Zajęcia skierowane były zarówno do uczniów, którzy dopiero zaczęli się uczyć języka niemieckiego, jak i uczniów szczególnie zainteresowanych nauką tego języka.
Lekcje w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tur to przede wszystkim animacje językowe, tańce, gry i zabawy teatralne oraz konkursy. Było barwnie i wesoło! Nie da się ich porównać z żadną tradycyjną lekcją w szkole.
W zajęciach brały udział dwie grupy uczniów z klas 1 i 2 naszego Gimnazjum.