Uwaga rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Wilczycach w roku szkolnym 2017/2018.
Prosimy o złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
Deklarację należy złożyć w sekretariacie lub u wychowawcy w terminie 19-28.02.2018r.
Można ja pobrać w sekretariacie lub klikając w link poniżej:
Deklaracja o kontynuacji przedszkola