Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne (również tzw. “zerówki”). Wynika to z braku możliwości lokalowych szkoły. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę. Sytuacja taka jest przejściowa i potrwa tylko do czasu rozbudowy szkoły. Po tym czasie oddziały przedszkolne wrócą do szkoły.

Wszystkie placówki, do których mogą rekrutować się dzieci przedszkolne z naszej gminy można będzie znaleźć na stronie elektronicznego systemu naboru https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl/ zakładka “oferty placówek”. Przypominamy, że od września będzie 300 miejsc w nowym przedszkolu w Kiełczowie.