Bezpłatna poradnia dla osób z doświadczeniem traumy

1 kwietnia 2023 r. uruchomiony został bezpłatny dla pacjentów program pilotażowy
Ministerstwa Zdrowia skierowany do osób z doświadczeniem traumy. Jest on realizowany w
Poradni traumy w Kiełczowie.
Jeśli przeżywają Państwo kryzys lub traumatyczną sytuację życiową w związku z nagłym,
zagrażającym wydarzeniem – prosimy o kontakt. Specjalista zaproponuje Państwu diagnozę
i pierwszą pomoc psychologiczną, a po zakwalifikowaniu się do programu – terapię mającą 
poprawić stan zdrowia i jakość funkcjonowania po trudnym doświadczeniu życiowym.
Wszystko to bezpłatnie, w ramach NFZ, w Poradni leczenia traumy:
– ul. Sportowa 5, 55-093 Kiełczów,
-tel. 690 007 818
-Mail: poradnia.kielczow@erapsyche.com
Nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Porady mogą być udzielane także online.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 12-go roku życia po trudnym
doświadczeniu, obejmującym:

  1. uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze
    w związku z konfliktem zbrojnym;
  2. doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub
    seksualnej;
  3. uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym;
  4. doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.
    link do strony

https://gmina.dlugoleka.pl/bezplatna-poradnia-dla-osob-z-
doswiadczeniem-traumy