W piątek 9 czerwca w naszej szkole odbyły się akcje informacyjne dotyczące bezpieczeństwa – „Bądź uważny!” i „Bezpieczne wakacje”. Akcje zorganizowane były przy współudziale Gminy Długołęka i Komisariatu Policji w Długołęce. Dzięki nim uczniowie mogli zapoznać się bardzo ciekawymi materiałami i dobrze zobrazowanymi informacjami na temat zachowania się w różnych sytuacjach – zarówno tych codziennych, wakacyjnych, jak i w sytuacjach kryzysowych. Szczególne podziękowanie dla p. Aleksandry Krajewskiej, która była opiekunem akcji.