Wczoraj wszystkie dzieci oraz pracownicy szkoły wzięli udział w próbnej ewakuacji pożarowej. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste.

Po ewakuacji odbył się również apel, podczas którego p. Dyrektor przypomniała wszystkim uczniom o zasadach bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania się podczas pobytu w szkole. Pani Dyrektor przedstawiła również wszystkim nowy Samorząd Uczniowski w składzie: Wiktoria Czapran – przewodnicząca,  Filip Kołakowski – zastępca, Nataniel Talko – sekretarz, Pola Płonka – skarbnik. Uczniowie na opiekuna Samorządu wybrali p. Artura Smołkę.