W naszym gimnazjum co roku odbywa się akcja Sprzątania Świata. Uczestniczą w niej uczniowie wszystkich klas. Także w tym roku, z tej okazji, 23.09.2013 w sali gimnastycznej odbył się apel zorganizowany przez panią Aleksandrę Krajewską. Uczniowie klas trzecich wzięli udział w grze dydaktycznej, dzięki której nauczyli się odpowiednio segregować odpady. Drugoklasiści zaprezentowali treść przygotowanych plakatów, które potem zdobiły korytarze naszego gimnazjum. Prezentowały one

sposoby ochrony środowiska i sortowania odpadów. Pierwszoklasiści czynnie włączyli się do akcji sprzątając ulice sąsiadujące ze szkołą.