🌿🌿Zachęcamy 🌿🌿do udziału

w 🐣konkursie 🐣wielkanocnym🐣na

Najładniejszą 🌿palmę🌿lub 🥚pisankę wielkanocną🥚

W konkursie mogą brać udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej klasy I-VI.

Zasady uczestnictwa:

* Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową; palmę lub pisankę wielkanocną.

* Technika wykonania i wielkość dowolna.

* Prace przestrzenne 3D.

* Praca musi dotyczyć tematu konkursu.

* Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię, nazwisko i klasa.

Termin składania prac upływa w dniu 22.03.23 r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dyplomy, nagrody rzeczowe).

Dopuszczalna jest pomoc rodziców lub opiekunów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 marca 2023 r.

Rozdanie nagród i dyplomów 29-31 marca 2023 r. Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej oraz profilu szkoły na Facebooku.

Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Wilczycach do sali nr 3,11. Zdjęcia prac z krótkim opisem (imię, nazwisko, klasa) można również wysłać drogą mailowa na adres: konkursySPwilczyce@gmail.com

Prace dostarczone po 22 marca nie będą oceniane.

Rozwiązanie konkursu i oficjalne ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w dniu 27 marca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY

TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I SUKCESÓW!

Życzymy powodzenia 🙂