Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 2 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W szkole będzie utworzona grupa świetlicowa dla osób niemogących zapewnić opieki dzieciom w tym dniu – osoby chcące skorzystać z tej formy opieki prosimy o wypełnienie formularza:

ankieta – zgłoszenie ucznia na dzień 2.11.2020