14 listopada (poniedziałek) będziemy obchodzić święto naszej patronki a klasy pierwsze złożą uroczyste ślubowanie. W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych, wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na g. 9:15. Po apelu uczniowie rozejdą się do sal wraz ze swoimi wychowawcami. Koniec uroczystości szkolnych przewidujemy na około g. 13:00, później uczniowie wrócą do domu. W tym dniu obecność wszystkich uczniów w szkole jest obowiązkowa i bardzo prosimy aby zadbano o odświętny galowy strój.