Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (kl. 1-4) na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”. Program ma zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała. Zajęcia poprowadzi p. mgr Magdalena Cygan.

Uwaga – jest to inny projekt gimnastyki korekcyjnej niż ten, który w tej chwili jest już realizowany w naszej szkole.

Program obejmuje 40 jednostek sportowych realizowanych 2 razy w tygodniu po 60 min w grupie 12 – 15 osobowej po lekcjach. Zajęcia rozpoczną się w maju, a planowany termin zakończenia zajęć to jesień 2021. Zajęcia będą odbywały się w środy i czwartki – godziny zostaną ustalone po zapisach.

Główne cele zadania:

 • korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała;
 • wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego;
 • harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu uczniów poprzez dobór środków stymulujących i korygujących proces rozwoju i funkcjonowania układów: ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i innych,
 • wszechstronny rozwój sprawności motorycznej – kondycyjnej i koordynacyjnej oraz sprawności kręgosłupa i mięśni brzucha,
 • wyposażenie uczestników programu w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności: utylitarno-zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczną aktywność fizyczną,
 • nauka bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw do konsekwentnej aktywności fizycznej,
 • kształtowanie właściwych postaw osobowościowych – odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
 • rozwijanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapobieganie i korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
 • kompensowanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,
 • wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci.

Na zapisy czekamy do soboty (01.05.2021) poprzez wysłanie wypełnionej zgody na uczestnictwo w zajęciach na adres szkola@spwilczyce.com.pl

Przejdź do treści